HOTLINE:
  0988 747 689
 
ĐT: 0988.747.689
 
ĐT: 0383 546 889
 
ĐT: 0988.172.344
 

240,000 VND
  
220,000 VND
  
2,270,000 VND
  
2,040,000 VND
  
1,950,000 VND
  

 
Lại thêm một thông tin nữa xác nhận về thời điểm ra mắt của 2 phiên bản iPhone 6 gồm 4.7-inch và 5.5-inch, vừa được GSM Insider đăng tải.