HOTLINE:
  0988 747 689
 
ĐT: 0988.747.689
 
ĐT: 0383 546 889
 
ĐT: 0988.172.344
 

240,000 VND
  
220,000 VND
  
2,270,000 VND
  
2,040,000 VND
  
1,950,000 VND
  

 
Theo báo cáo mới đây của United Nations Broadband Commission thì đến cuối năm 2015 vẫn còn khoảng 4 tỷ người trên thế giới chưa có điều kiện kết nối internet.